užmiršimas

užmiršimas
užmiršimas statusas T sritis švietimas apibrėžtis Atmintyje laikomos medžiagos, įsisavintų dalykų ir išmoktų veiksmų apimties sumažėjimas, visiškas neatgaminimas arba klaidingas atgaminimas. Užmiršimas – individualios patirties dalinis ar visiškas netekimas. Užmiršimas prasideda iš karto po išmokimo. Jo veiksniai: 1) laikas – 60 proc. išmoktų beprasmių skiemenų užmirštami pirmosiomis valandomis; prasminga medžiaga (pvz., sakiniai) ne taip greit užmirštami; 2) nauji įgūdžiai, kitų dalykų mokymasis; 3) įsimintos medžiagos ar veiksmų retas atgaminimas arba neatgaminimas; 4) nuostatų pasikeitimas; 5) interferencija; 6) specialus nervinis slopinimas (proaktyvus, retroaktyvus, afektyvus); 7) amžius, asociacijų silpnėjimas; 8) įsiminimo stiprumas ir apimtis. Kovos su užmiršimu būdus lemia atminties stiprinimo veiksniai. Mokant ir auklėjant svarbu lavinti atmintį. Užmiršimas – ne tik neigiamas atminties procesas. Užmirštama daugiau tai, kas neturi svarbios reikšmės individo gyvenimui, veiklai, t. y. antraeiliai dalykai. Taip atmintis įgyja naują kokybę ir darosi reikšmingesnė sprendžiant praktinius veiklos uždavinius. atitikmenys: angl. forgetfulness vok. Vergessenheit rus. забывание

Enciklopedinis edukologijos žodynas. 2007.

Игры ⚽ Нужно сделать НИР?

Look at other dictionaries:

  • užmiršimas — užmiršìmas sm. (2) KII294; SD435, R → užmiršti 1: Užmiršimas yra vyksmas, priešingas įsiminimui rš. Užmiršimo ramaus ir tarp jų nematau, betgi trokštu sau marių prie šono arčiau Mair. Yra literatūros istorijoje vardų, kurie šimtmečiais dūli… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • užmiršimas — užmirši̇̀mas dkt. Įsimini̇̀mas – prieši̇̀ngas užmirši̇̀mui vỹksmas …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • Vergessenheit — užmiršimas statusas T sritis švietimas apibrėžtis Atmintyje laikomos medžiagos, įsisavintų dalykų ir išmoktų veiksmų apimties sumažėjimas, visiškas neatgaminimas arba klaidingas atgaminimas. Užmiršimas – individualios patirties dalinis ar… …   Enciklopedinis edukologijos žodynas

  • forgetfulness — užmiršimas statusas T sritis švietimas apibrėžtis Atmintyje laikomos medžiagos, įsisavintų dalykų ir išmoktų veiksmų apimties sumažėjimas, visiškas neatgaminimas arba klaidingas atgaminimas. Užmiršimas – individualios patirties dalinis ar… …   Enciklopedinis edukologijos žodynas

  • забывание — užmiršimas statusas T sritis švietimas apibrėžtis Atmintyje laikomos medžiagos, įsisavintų dalykų ir išmoktų veiksmų apimties sumažėjimas, visiškas neatgaminimas arba klaidingas atgaminimas. Užmiršimas – individualios patirties dalinis ar… …   Enciklopedinis edukologijos žodynas

  • apleistumas — apleistùmas sm. (2) apleidimas, palikimas be priežiūros, užmiršimas: Likviduojamas žemės ūkio apleistumas sp …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • marša — maršà sf. (4) Als; N užmiršimas: Tas daiktas nuejo ant maršõs J …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • maršas — 2 mar̃šas sm. (2) 1. SD435, K užmiršimas, maršumas. 2. scom. BŽ145 kas greitai užmiršta, užuomarša …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • pamiršimas — pamiršìmas sm. (2) → pamiršti 1: Taip įprastas žmogaus silpnumas yra tas pamiršimas rš. Savęs pamiršimas (pasiaukojimas) rš. miršimas; pamiršimas; užmiršimas …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • savimarša — savìmarša sf. (1) Rtr, BŽ499, NdŽ 1. SkrT, DŽ užmiršimas savęs, savo reikalų, atsidavimas kitiems, pasiaukojimas: Savimyla neina greta su savìmarša J.Jabl. Beveik kiekvienas mokslo žingsnis sutvirtėdavo tik dėl didžiųjų žmonių energijos,… …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”